Thống kê
Hôm nay : 3
Tháng 07 : 269
Năm 2020 : 5.640
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TỔNG HỢP KQ ĐÁNH GIÁ PL CC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

V

     TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
    
     NĂM HỌC: 2018-2019    
          
STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/
Nhiệm vụ
Kết quả đánh giá phân loại CCVC và NLĐGhi chú
Nam NữHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụKhông hoàn thành nhiệm vụ 
12345678910
IBiên chế sự nghiệp giao: 19 biên chế        
1Lâm Thị Kim Anh 1965Hiệu trưởngx    
2Nguyễn Thị Ngọc Hướng 1985P.Hiệu trưởngx   Hộ sản
3Nguyễn Thị Hải Vân 1984P.Hiệu trưởng x   
4Nguyền Thị Thu Huyền 1977Giáo viên x   
5Phan Thị Ngọc Yến 1993Giáo viên x   
6Lê Thị Thanh Nga 1981Giáo viênx    
7Lê Thj Hưỡng 1987Giáo viên x   
8Nguyễn Thị Hương Giang 1981Giáo viên x  Hộ sản
9Nguyễn Thị Hoa Hồng 1990Giáo viên x   
10Huỳnh Thị Thu Tuyết 1989Giáo viên x   
11Trần Thị Thủy Tiên 1985Giáo viên x   
12Nguyễn Thị Mỹ Nhiệm 1992Giáo viên x  Hộ sản
13Nguyễn Trịnh Bích Trinh 1995Giáo viên x   
14Lê Thị Nguyệt 1993Giáo viên x  Hộ sản
15Nguyễn Thị Thanh Xuân 1988Nhân viên x   
16Nguyễn Thị Thúy 1992Nhân viên x   
IIHĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP: 05  biên chế        
1Đỗ Thành Sơn1956 Nhân viên x   
2Nguyễn Hữu Sen1965 Nhân viên  x VP Nội quy
3Nguyễn Xuân Tho1966 Nhân viên  x VP NQ- CM
4Văn Thái Liên Thu 1989Nhân viên x   
 Cộng   3152  
          
Ghi chú: Riêng cột (8) đối với Hiệu trưởng được hiểu: “ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực”  
Tổng cộng danh sách có 20 người.    Vạn Hưng, ngày  24    tháng   5    năm 2019  
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:     01   người.3    HIỆU TRƯỞNG  
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 người       
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực: 02 người     
- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người       
      Lâm Thị Kim Anh
     TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG 
    
     NĂM HỌC: 2018-2019    
          
STTHọ và tênNăm sinhChức vụ/
Nhiệm vụ
Kết quả đánh giá phân loại CCVC và NLĐGhi chú
Nam NữHoàn thành xuất sắc nhiệm vụHoàn thành tốt nhiệm vụHoàn thành nhiệm vụKhông hoàn thành nhiệm vụ 
12345678910
IBiên chế sự nghiệp giao: 19 biên chế        
1Lâm Thị Kim Anh 1965Hiệu trưởngx    
2Nguyễn Thị Ngọc Hướng 1985P.Hiệu trưởngx   Hộ sản
3Nguyễn Thị Hải Vân 1984P.Hiệu trưởng x   
4Nguyền Thị Thu Huyền 1977Giáo viên x   
5Phan Thị Ngọc Yến 1993Giáo viên x   
6Lê Thị Thanh Nga 1981Giáo viênx    
7Lê Thj Hưỡng 1987Giáo viên x   
8Nguyễn Thị Hương Giang 1981Giáo viên x  Hộ sản
9Nguyễn Thị Hoa Hồng 1990Giáo viên x   
10Huỳnh Thị Thu Tuyết 1989Giáo viên x   
11Trần Thị Thủy Tiên 1985Giáo viên x   
12Nguyễn Thị Mỹ Nhiệm 1992Giáo viên x  Hộ sản
13Nguyễn Trịnh Bích Trinh 1995Giáo viên x   
14Lê Thị Nguyệt 1993Giáo viên x  Hộ sản
15Nguyễn Thị Thanh Xuân 1988Nhân viên x   
16Nguyễn Thị Thúy 1992Nhân viên x   
IIHĐLĐ theo NĐ số 68/2000/NĐ-CP: 05  biên chế        
1Đỗ Thành Sơn1956 Nhân viên x   
2Nguyễn Hữu Sen1965 Nhân viên  x VP Nội quy
3Nguyễn Xuân Tho1966 Nhân viên  x VP NQ- CM
4Văn Thái Liên Thu 1989Nhân viên x   
 Cộng   3152  
          
Ghi chú: Riêng cột (8) đối với Hiệu trưởng được hiểu: “ Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực”  
Tổng cộng danh sách có 20 người.    Vạn Hưng, ngày  24    tháng   5    năm 2019  
- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ:     01   người.3    HIỆU TRƯỞNG  
- Hoàn thành tốt nhiệm vụ: 15 người       
- Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế năng lực: 02 người     
- Không hoàn thành nhiệm vụ: 0 người       
      Lâm Thị Kim Anh 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Video Clips
Đang chờ cập nhật
Lịch sự kiện
Fanpage Facebook