Thống kê
Hôm nay : 25
Tháng 10 : 1.033
Năm 2020 : 8.306
PHỔ BIẾN PHÁP LUÂT THÁNG 9/2020

PHỔ BIẾN PHÁP LUÂT THÁNG 9/2020

Nghị định số 71/2020/NĐ-CP  ngày 30/06/2020 của Chính phủ quy định lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (có hiệu lực từ ngày 18/8/2020).