Thống kê
Hôm nay : 25
Tháng 10 : 1.033
Năm 2020 : 8.306
HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

HỘI THI GVDG CẤP TRƯỜNG

Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non; Kế hoạch số 167 /KH-MNVH ngày 04/10/2019 của trường Mầm non Vạn Hưng về Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp ...
HỘI THI BKBN

HỘI THI BKBN

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vạn Ninh;   Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019; Trường Mầm non Vạn Hưng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi Bé khoẻ Bé ngoan cấp trường năm học 2018 - 2019  
TIN TỨC GIÁO DỤC

TIN TỨC GIÁO DỤC

 Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGDĐT, ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;